Uluslararası Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm Sempozyumu

İlahiyat Fakülteleri Kelam anabilim dalları 22. koordinasyon toplantısı ve Uluslararası Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm Sempozyumu Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi – Van