Özgürlükçü Teoloji Yazıları

zgrlkteolojiyazlar

Bu kitapta toplanan yazılar. Mu’tezile ve Ehlu’r-rey’in perspektifinden bakılıncxa İslam dünyasında görülen irade ve akıl zaaflarının dile getirilmesi, irade ve aklın Kur’an ve sünnetin rehberliğinde ve hidayetinde (yol gösterciliğinde) tekrar etkin kılınması çağrılarıdır.

Ankara Okulu Yayınları, 2004