Kuran ve Sünnetin Toplumla Diyalektik İlişkisi

Anadolu İlahiyat Akademisi tarafından düzenlenen Kur’an ve Sünnetin Toplumla Diyalektik İlişkisi konulu program kaydı.