Fıkıh Çalıştayı

FIKIH ÇALIŞTAYI

‘Ahlak ve Hukuk’

19 Mart 2016, Anadolu İlahiyat Akademisi, Ankara

Birinci Bölüm

İkinci Bölüm

Üçüncü Bölüm