Ahlak ve Hukuk Çalıştayı

İslam Ahlakını ve Hukukunu Yeniden Düşünmek’’ konulu Ahlak ve Hukuk Çalıştayı, Anadolu İlahiyat Akademisi, Ankara, 10-11 Mart 2017.