Aklın İçindeki İlhamlar


•Din (vahiy/peygamberlik), bize yön (hidayet) göstersin yeter. Yolu (şeriat) biz vuracağız ve yürüyeceğiz. Çünkü, nesiller ve toplumlar olarak birbirimize benzediğimiz kadar (tümeller), birbirimizden farklıyız da (tikeller).
•Allah ve ahiretin olması veya olmaması, yaşamın ve ahlakın anlamını kökünden, genetik olarak değiştirir. Bu, sonluluğa rıza göstermek ile sonsuzluğu talep etmek arasındaki farktır.
•Tohum-kök-gövde (esas/asıl-din) ile dallar, yapraklar ve meyveleri (şeriat-muamelat-hukuk) birbirine karıştırırsanız; kurumuş dalları budamak ve çürük meyveleri ayıklamak isteyenleri “gavur” olarak nitelersiniz.

Ankara Okulu Yayınları, 2018